top of page

Indre

Harmoni

Eva Rygg - Universal Medicine Therapies

Tilgjengelige behandlinger

Sacred Esoteric Healing, Esoteric Massage, Esoteric Breast Massage, Chakra-puncture, Connective Tissue Therapy, Universal Medicine Meditations. Samtaleterapi er en del av alle behandlingsformer. Mer info om de forskjellige behandlingsformene kommer snart. Inntil det, ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål angående behandlingene.
I tillegg tilbyr vi:
  • Kvinnegrupper
  • Månedlig discourse/meditasjonsgruppe
  • Individuelle konsultasjoner på skype eller telefon

Ved å gjenopprette forbindelsen med vårt innerste og våge å se ærlig og oppriktig på våre egne valg og hvordan de påvirker oss og vår omverden, så er vi selv vår egen beste healer. ~ Eva Rygg

Eva har jobbet som terapeut i 13 år og før det alltid hatt en spesiell interesse for mellommenneskelige forhold.

Dette gjør at hun bringer en bred innsikt og livsvisdom til sine behandlinger og relasjoner.  Hun anser det å være terapeut som et ansvar

som ikke slutter når arbeidsdagen er over, dvs. hun er klar over viktigheten av å opprettholde den samme livskvaliteten også på sin fritid,

med hensyn til å ta vare på seg selv både seg både fysisk, emosjonelt og mentalt.

 

Hun har selv gått igjennom en dypt transformerende og healende prosess i sitt voksne liv og dette har fått henne til å både erfare og innse viktigheten av en kombinasjon av tradisjonell medisinsk behandling og komplementære og healende behandlinger. 

Hun anser healing som en uunnværlig del av tilfrisking, dette fordi vi trenger å behandle roten av ondet, dvs. årsaken til at sykdommen 

og/eller ubalansen i kroppen oppstod.  Hun refererer alltid klienter videre til medisinsk behandling der det er nødvendig og også for å

forsikre at den medisinske behandlingen kommer igang så snart som mulig.

Hun tilbyr Universal Medicine Therapies - som er et utvalg av behandlinger for kvinner og menn, basert på den urgamle filosofien og forståelsen om at vi alle først og fremst er vår essens, vår sjel - og at våre traumer, emosjonelle smerter og utfordringer er bagasje som vi har akkumulert gjennom våre liv, en bagasje som, hvis den får lov til å definere oss og hvem vi er, kan være en veldig tung bør å bære. Vi ser ofte at denne bagasjen forårsaker uro og disharmoni og kan i ytterste konsekvens manifestere seg som fysisk sykdom.

 

"I løpet av mitt voksne liv har jeg opplevd den enorme virkningen av tradisjonell medisinsk behandling kombinert med healing på et energetisk plan, dvs. komplementær behandling, og hvor raskt kroppen har evne til å omstille seg og starte en dypere healingprosess hvis vi virkelig er åpen for å se bakenfor det fysiske.  Vitenskapen ser ofte kroppen som biokjemisk, men ut fra egen erfaring og også hva jeg erfarer med egne klienter, er det så mye mer som ligger bak sann helse og tilfriskning, og som gir svar på hvorfor vi ofte føler oss stresset og ubalansert.  Når vi søker healing/tilfriskning på et dypere og mer multidimensjonalt plan, så er de fysiske symptomene kun betraktet som det, dvs. fysiske symptomer som er symptomer som hører hjemme i et mye større perspektiv."

Eva holder også regelmessige grupper/presentasjoner om forskjellige temaer innen kvinnehelse i tillegg til faste meditasjonsgrupper for både kvinner og menn.

Services
Contact

Kontakt Indre Harmoni

Sentralt i Oslo

Mob. 950 32 742

Org.nr. 993249610

Takk! Meldingen er mottatt og vi kommer tilbake til deg så snart vi kan.

bottom of page